For Animals / For Eyes – Przychodnia i okulistyka weterynaryjna

IMG 20200403 192810

Chirurgia z For Animals – ropomacicze Dory.

U Dory zabiegiem ratującym życie był zabieg owariohisterektomii, popularnie nazywany sterylizacją. W codziennej praktyce weterynaryjnej sam zabieg sterylizacji należy do zabiegów rutynowych, obarczonych niewielkim ryzykiem – pacjenci są zdrowi, silni, poddani wcześniejszym badaniom mającym na celu kwalifikację do zabiegu chirurgicznego. Natomiast w przypadku Dory i innych suczek, u których zdiagnozowano ropomacicze, jest to zabieg zmierzający do ocalenia życia zwierzęcia. Poza samym zabiegiem niezbędne jest również intensywne leczenie farmakologiczne. Pacjentki z tym schorzeniem z reguły tracą apetyt, są osowiałe, u niektórych spośród nich obserwuje się septyczny wypływ z dróg rodnych, podwyższoną temperaturę ciała, wzmożone pragnienie i oddawanie moczu, wymioty.

Przeciętny wiek suczek, u których rozpoznaje się ropomacicze, waha się w przedziale 6-8,5 lat. Pierwotną przyczyną ropomacicza są zaburzenia hormonalne. Okres, kiedy może się rozwinąć choroba, to taka faza cyklu rujowego kiedy poziom wytwarzanego przez jajniki progesteronu jest wysoki. Typowe ropomacicze rozwija się zwykle w ciągu kilku do kilkudziesięciu dni po cieczce. Samo ryzyko rozwoju choroby wzrasta z wiekiem, co prawdopodobnie wynika z cyklicznego oddziaływania hormonów na macicę. Również stosowanie terapii hormonalnej, w tym antykoncepcji, zwiększa ryzyko rozwoju ropomacicza.

Niestety, badania przeprowadzone w Skandynawii wskazują na to, iż ropomacicze rozwinie się średnio u 24% suczek przed ukończeniem 10 roku życia. Oczywistym wobec powyższego jest, że zabieg sterylizacji przeprowadzony wcześniej jako zabieg rutynowy chroni suczkę przed ewentualnym rozwojem ropomacicza. Należy pamiętać, że nie wiąże się wówczas z takim ryzykiem jak zabieg u suczki, u której doszło już do rozwoju tej choroby o potencjalnie niebezpiecznym dla życia przebiegu.

Dzięki znieczuleniu wziewnemu (jedynemu, jakie stosujemy do każdego zabiegu) Dora szybko wybudziła się z narkozy, które przeszła wzorowo. Na zdjęciu widzą Państwo jak na żywo wygląda macica wypleniona ropą. Macica Dory ważyła aż 1,58 kg ☹. Nasza milusińska pacjentka na dzień dzisiejszy, bez okropnego balastu, czuje się coraz lepiej i szybko „zbiera się” po poważnej chorobie i operacji. Zdrówka !

Pozdrawiamy !!!

Zespół For Animals / For Eyes